HULIGANUL H.R. PATAPIEVICI A FOST DAT ÎN JUDECATÃ PENTRU INSULTAREA POPORULUI ROMÂN!


Patapievici, un avorton GDS
În pregãtirea volumului critic si de condamnare a lui H.R. Patapievici, care a scris si sustine cã „Românii nu pot alcãtui un popor pentru cã valoreazã cît o turmã“, am primit, de un real folos, volumul profesorului Sorin Adam Matei „Boierii mintii“. Plecînd de la axioma cã fiecare autor scrie si publicã pentru a fi citit, cunoscut si comentat, sper cã Sorin Adam Matei îmi îngãduie sã mã refer la scrierea sa, sã-l citez, în conformitate cu o altã axiomã: cititorii sînt liberi sã comenteze ceea ce citesc! În eseurile sale adunate în acest volum, Sorin Adam Matei ne prezintã o largã galerie de boieri ai mintii la români, documentatã profesional si prezentatã în elevat spirit critic literar. Mereu si mereu, fãrã sã-si mãrturiseascã deschis intentiile, lãsînd pe seama cititorului sã le desluseascã, revine la H.R. Patapievici, aducînd doar argumentele necesare cã este doar un produs de piatã culturalã, ce nu-si meritã celebritatea cu care este prezentat, fiind o reclamã de produs spre vînzare în revistele literare. Dacã în România, Sorin Adam Matei a fost numai un absolvent universitar de istorie, plecînd în Statele Unite si-a luat un doctorat în sociologia culturii si a mass-media, deci a aflat si stie clar cum se pot produce „personalitãti si celebritãti“ în eprubeta mass-media. O datã produse, aceeasi mass-media stie si cum sã le livreze prin manipulare comercialã.
H. R. Patapievici este o asemenea personalitate genialã produsã artificial, culmea, în detrimentul culturii românesti. Sorin Adam Matei nu scrie asta, nu vrea sã meargã pînã la capãt, are rationamentele lui personale si se opreste la jumãtatea drumului; mai departe sã meargã cititorii, sã reflecteze si sã judece. E suficient si atît, restul se întelege de la sine, rational. Dacã promovarea nu s-a fãcut pe criterii de valoare, ascensiunea lui H. R. Patapievici este fãrã valoare în timp, iar deocamdatã mentinutã pe piata culturalã româneascã doar de o reclamã bine plãtitã, ca sã manipuleze consumatorii de reviste sau emisiuni culturale cu acest produs ouat si clocit de cine stie cine. Fiind fãrã valoare, nu este altceva decît un placebo din bicarbonat cu aromã artificialã de creier boieresc. Sorin Adam Matei ne demonstreazã punct cu punct producerea personalitãtii patapievicene în eprubeta Grupului de Dialog Social, lansarea ei pe piata culturalã româneascã printr-o intensã si sustinutã reclamã literarã în revistele Capitalei dîmbovitene. H.R. Patapievici mai întîi a fost un absolvent de Facultate de Fizicã, aranjîndu-se cercetãtor pînã în decembrie 1989, cînd a devenit revolutionar si s-a întîmplat sã fie arestat. A fost închis 26 de ore, devenind cel mai mediatizat detinut politic din România tuturor timpurilor, certificat revolutionar cu drepturi si privilegii. A abandonat cercetarea, treabã grea, a trecut în învãtãmînt. Tot în aceastã vreme au sosit si emisarii lui Sörös cu dolari pentru o societate deschisã, la care H.R. Patapievici s-a alãturat cu trup si suflet! Scrierile sale anticomuniste au început sã aparã în sãptãmînalul „22-GDS“ si, printr-o Conferintã de Presã, în care a jucat rolul unei victime a Securitãtii iliesciene, este remarcat de filosoful depresiv, dar carierist de frunte, Gabriel Liiceanu. „Faima lui H.R. Patapievici a atins însã apogeul cînd acesta a fost îmbrãtisat de Gabriel Liiceanu… (care) … din variate considerente, … a garantat imediat nu numai pentru integritatea si victimizarea, ci si pentru genialitatea lui H.R. Patapievici“, scrie Sorin Adam Matei la pag.21, iar la pag.48 repetã: „Faima lui H.R. Patapievici, cum am vãzut, a beneficiat de puternicul sprijin a lui G. Liiceanu, care i-a pus la dispozitie lui Patapievici întregul instrumentar de promotie si marketing al Editurii Humanitas“. Prompt, i s-au editat douã volume la Editura „Humanitas“, care apoi, cu o rãsunãtoare reclamã au fost lansate pe piata culturalã de pe malul bucurestean al Dîmbovitei si în provincia cea obedientã. Stop; sã rezumãm, sã sintetizãm! Deci, dupã Gabriel Liiceanu, H.R. Patapievici a fost întîi de toate genial si apoi i s-au publicat operele geniale! Paradoxal: sã fii geniu înaintea operei! Unde am mai întîlnit noi cazuri asemãnãtoare, în care întîi erau genii si pe urmã se scolarizau? Nu are importantã, fiindcã, vorba lui Virgil Ratiu: mass-media are aceeasi vîrstã cu Biblia. Dreptu-i, zic si io cãtre ardelean, numai cã Biblia a rãmas aceeasi, în timp ce mass-media s-a îndrãcit si stãpîneste! De exemplu, aceiasi mass-medisti culturali din Capitala noastrã dragã, pînã în 1989 ne îndoctrinau cu Epoca de Aur a geniului carpatin, ca imediat dupã executarea lui sã fie dominati doar de ideea ce sã scrie ca sã parã orice altceva, dar nu români, împãnîndu-si scrierile cu anglo-americanisme, ca sã vadã NATO si UE cine sînt ei! Volumul „Politice“ contine scrisorile lui H.R. Patapievici cãtre Alexandru Paleologu, prin care insultã grosolan, denigreazã si defãimeazã România si pe români. Alexandru Paleologu, în loc sã-i atragã atentia asupra acestor infractiuni, îi sugereazã sã le publice, iar Gabriel Liiceanu, indiferent fatã de cultura si sentimentele românilor, le publicã cu surle si tobe, demonstrînd cã piata culturalã este manipulatã de grupurile de prestigiu, vorba lui Sorin Adam Matei. Ba, mai mult, la reactiile critice ale cititorilor fatã de grosolãnia genialului eseist la adresa României si românilor, prestigiosii culturali au fãcut front comun în apãrarea lui si au dezlãntuit mass-media, ca pe o inchizitie, împotriva celor ce au avut curajul si demnitatea de a-si exprima opinia patrioticã, avînd în vedere cã România încã mai este Patria pentru multi români! Cu toatã dreptatea adevãrului, patriotii au pierdut, iar placebo GDS a fost în continuare intens mediatizat în douã dimensiuni gigantice. Întîi, prezentat ca un David de Dîmbovita în fata Goliathului comunist, iar a doua dimensiune, în continuã crestere prin forta mass-media, îl proiecteazã drept un Samson, luminãtorul inteligentilor rãtãciti în tunelul lui Ciorbea. În aceste dimensiuni si lumini ale propagandei culturale, se afla H.R. Patapievici atunci cînd Traian Bãsescu a devenit noul flotant la Cotroceni. Gurile rele spun cã, dupã ce a fost trecut în cartea locatarilor de la Cotroceni si a primit o singurã cheie, cea a cramei, conform consuetudinii i s-au înmînat si listele cu cine si ce are de fãcut cît timp e flotant. Asa a fost numit si H.R. Patapievici presedinte al Institutului Cultural Român. Un nou val de proteste s-a ridicat împotriva acestei numiri. Întîi, numirea nu s-a fãcut democratic, functia trebuia sã fie ocupatã prin concurs. Al doilea, H.R. Patapievici a denigrat în scris inteligenta, educatia, cultura si limba românilor scriind cã sîntem „Un popor cu substantã taratã“ (la pag.34, în „Politice“). Al treilea, sã ne fie cu iertare cã avem curajul adevãrului, Traian Bãsescu nu are nici o autoritate în cultura româneascã pentru asemenea numiri, chiar dacã a citit clipul electoral al lui Cãrtãrescu, iar Institutul Cultural Român nu este proprietatea sa personalã, fiind finantat de la Buget din banii contribuabililor români, pe care H.R. Patapievici i-a numit „23 de milioane de omuleti patibulari“ (vezi pag.53 în „Politice“). Al patrulea, cine devine presedinte al României jurã cã va respecta si va veghea la respectarea Constitutiei (Constitutia României, articolul 80, alineatul 2). Al cincilea, nici Traian Bãsescu, nici H.R. Patapievici nu au respectat Constitutia (vezi Constitutia României, articolele 51 si 30, alineatul 7)! În aceastã situatie, m-am alãturat si eu protestului conationalilor mei, fãrã sã am interese personale în România, eu trãind de multã vreme departe de Patrie. Din acel moment si pînã în prezent am cheltuit o imensã cantitate de timp si energie, informîndu-mã si informînd, trimitînd sute de mesaje, scrisori, brosuri de protest cu documente si argumente. Am scris articole si pamflete în jurul cãrora cititorii au format forumuri de condamnare a lui H.R. Patapievici. La fel ca multi altii, am scris si eu presedintelui tãrii, degeaba! În schimb am primit scrisori de sustinere de la multi români din tarã si din strãinãtate, care sînt la fel de indignati si revoltati ca mine, dar putini cred cã în România de astãzi existã democratie si justitie reale, cã adevãrului i s-ar putea face dreptate… Am fost în România si m-am sfãtuit cu un vechi prieten bistritean. El, judecãtor de 38 de ani, eu, medic de 43 de ani. „No, si ce-ti trebuie tie amu?“. „Nimic, pentru mine!“. „No, atunci dã-l dracului“. „Nu-i bugãt! Trebuie sã cearã iertare Poporului Român si sã plece de unde l-o pus matrozul!“. „Chiar ase?“. „Chiar! Sã meargã sãnãtos, unde o vrea, si sã-si scrie operele geniale fãrã ajutorul prietenilor, functiilor si propagandei. Sã devinã o datã si om“. Prietenul meu a zîmbit a neîncredere: „Mã, Dumitre, tu te crezi acolo la voi, în Canada?“. „Si aici trebuie sã fie justitie!“. „Du-te, tu! N-ai decît sã faci un denunt penal la Parchetul de pe lîngã Tribunalul Municipiului Bucuresti si-o sã vezi“.
Corneliu Florea,
Winnipeg – Canada


Denunt PenalCãtre Parchetul de pe lîngã Tribunalul Municipiului Bucuresti – România

Subsemnatul dr. Dumitru Pãdeanu, cetãtean român si canadian, domiciliat în Canada, 11 Trowbridge Bay, Winnipeg, Manitoba, R2N 2V9, cu legitimã indignare cetãteneascã, fac acest denunt penal înpotriva cetãteanului român Horia Roman Patapievici, presedintele Institutului Cultural Român din Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 38, pentru încãlcarea Constitutiei României, articolul 30, alineatul 7, care stipuleazã: sînt interzise de lege defãimarea tãrii si a natiunii. Cetãteanul Horia Roman Patapievici a publicat în 1996, deci cînd Constitutia româneascã era deja în vigoare de cîtiva ani, un volum intitulat „Politice“, la Editura Humanitas, în care scrie si semneazã, publicã si rãspîndeste urmãtoarele: Despre Geografia României: „Radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o inimã ca un cur, fãrã sira spinãrii“ – pag. 63. Despre Populatia României, concetãtenii sãi: „23 de milioane de omuleti patibulari“ – pag. 53 (adicã buni de spînzurãtoare – nota red. RM). „Un popor cu substantã taratã. Oriunde te uiti, vezi fete patibulare, ochi mohorîti, maxilare încrîncenate, fete urîte, guri vulgare, trãsãturi rudimentare“ – pag. 34. „Românii nu pot alcãtui un popor pentru cã valoreazã cît o turmã: dupã grãmadã, la semnul fierului rosu“ – pag. 64. Despre Limba Românã: „Româna este o limbã în care trebuie sã încetãm sã mai vorbim sau… sã o folosim numai pentru înjurãturi…“ – pag. 64. Despre Istoria României: „Toatã istoria, mereu, peste noi a urinat cine a vrut. Cînd i-au lãsat romanii pe daci în forma hibridã strãmoseascã, ne-au luat în urinã slavii: se cheamã cã ne-au plãmãdit din aceastã clisã, daco-româno-slavã, mã rog. Apoi ne-au luat la urinat la gard turcii: era sã ne înecãm, asa temeinic au fãcut-o… Apoi ne-au luat la urinat rusii, care timp de un secol si-au încrucisat jetul cu turcii…“ – pag. 63. Despre intelectul românilor: „Puturosenia abisalã a stãtutului suflet românesc… spirocheta româneascã îsi urmeazã cursul pînã la eruptia tertiarã, subreptice, topãind vesel într-un trup inconstient, pînã ce mintea va fi în sfîrsit scopitã: inima piftie iar creierul un amestec apos“ – pag. 49. Locuiesc în Canada din 1980, profesez ca medic, sînt informat în limba englezã de ceea ce se petrece si se întîmplã în lume, dar nu am auzit ca, în lumea civilizatã, o persoanã care se pretinde educatã si este proiectatã ca atare de mass-media, sã aducã public asemenea insulte, denigrãri si defãimãri natiunii în mijlocul cãreia trãieste. De asemenea, pînã la cetãteanul Horia Roman Patapievici, în România au existat multi intelectuali superiori care au realizat corect starea noastrã istoricã si socialã, dar au avut mãsura inteligentei si a bunei-cuviinte în exprimarea ei. Respectãm libertatea de expresie, dar nu acceptãm sã fim denigrati si defãimati atît de impertinent, anticonstitutional. Mi-am exprimat  starea de indignare fatã de aceste defãimãri fiind român, dar, cu putine exceptii, restul mass-media românesti nu dã dreptul la replicã tuturor, iar intelectualitatea este apaticã, scepticã. Vazînd cã sînt lipsit de drepturile cetãtenesti, m-am adresat presedintelui Traian Bãsescu, care a jurat sã respecte Constitutia României. A jurat de formã, de protocol. Niciodatã nu am acceptat asemenea insulte la adresa mea si-a conationalilor mei, deci în ultima instantã, mã adresez dvs., cu speranta cã Justitia românã vegheazã la respectarea Constitutiei României si apãrã demnitatea cetãtenilor români. Chiar dacã acest denunt penal vine numai din partea mea acum, vã asigur cã multi cetãteni români sînt la fel de indignati si pretind cetãteanului Horia Roman Patapievici sã prezinte scuze publice, verbal si în scris, cetãtenilor români pe care el îi considerã omuleti patibulari, tarati, rosi de spirocheta româneascã (?!). De asemenea, sã pãrãseascã functia de presedinte al Institutului Cultural Român. Atît.
Dr. Dumitru Pãdeanu, Winnipeg – Canada , 20 august 2006
Corneliu Florea este un pseudonim, format din prenumele pãrintilor mei, Cornelia si Florea, în semn de recunostintã si pretuire, în memoria lor. În acte si societate sînt cunoscut sub numele de Dumitru Pãdeanu.

Reclame

4 gânduri despre “HULIGANUL H.R. PATAPIEVICI A FOST DAT ÎN JUDECATÃ PENTRU INSULTAREA POPORULUI ROMÂN!

 1. Sincer, nu am citit decat o mica parte din scrierile domnului Patapievici. (Am apreciat realizarea volumului „Ochii Beatricei”.) Cateva din declaratiile revoltatoare ale dansului mi-au ajuns la urechi (sau mi-au trecut pe sub ochi). Nu am citit Politicele. Va trebui sa cumpar volumul, daca il mai gasesc, ca o penalitate pe propria indiferenta.
  Personal m-am saturat de lungul, interminabilul sir de micuti (aproape spirochetici, daca veni vorba) de patapievici (mai mari, medii sau mai mici). Felicitari pentru atitudine. As vrea sa urmaresc acest proces.

 2. Bravo, baiete! Bine faci! Cand n-ai ce face ziua-ntreaga, o pui de-un proces-doua, sa-ti racoresti fiintuca dornica de iesire la rampa… cand esti sters si existent doar in actele de la primarie si din portofel, nu-ti ramane decat sa te iei de unul care are succes si sa-ti faci si mata nitica reclama pe umbra spinarii lui. Iti urez bafta (chioara) si in incheiere iti spun ca degeaba stai in Canada din ’80, ca n-ai inteles nimic despre civilizatie si concentrare asupra vietii proprii.
  P.S. Cata dreptate are Patapievici!… M-am delectat cu paginile alea si ma oftic ca tre’ sa fiu diplomata si nu pot sa arunc in fatza oamenilor ce cred despre ei. Il respect pe omul asta ca a avut curajul sa spuna pe bune ca suntem un popopor de gainari.
  P.P.S. Mai vino si mata prin Romania mai des (si stai un an-doi), ca ai pierdut de tot contactul cu realitatea romaneasca… si fara injurii de genul „avorton” si „huligan”, ca pierzi procesu’. :::))))))

 3. Mesaj pt Jbysibebi :
  poate ne zici si noua ce etnie esti, daca te regasesti in caracterizarea jegoasa facuta de Patapievici. Si ca veni vorba, el ce etnie este?
  Noi romanii suntem oamenii foarte frumosi si foarte destepti si nu avem nimic in comun cu descrierea facuta de el. Gasesti mii de romani in informatica si in cercetare la diferite companii din Occident. Romancele sunt recunoscute ca frumuseti de exceptie, dovada ca in ultimii ani de cand participa la concursuri internaitonale de frumusete castiga numeroase premii. Alina Puscau, Ioana Boitor, Cristina Dumitru, Diana Dondoe, Catrinel Menghia, Valenitna Pelinel sunt doar cateva dintre modelele romanesti de foarte mare succes pe plan international. Catalin Botezatu cand lucra ca fotomodel a fost desemnat drept cel mai bun fotomodel din Europa. Daca patapievici si cu tine aveti complexe de inferioritate. pt ca sunteti urati la chip si la suflet, noi romanii nu avem astfel de complexe.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s