28 iunie 1883- Eminescu la Capşa Adevărata cauză a înlăturării lui Eminescu din viaţa publică


28 iunie 1883 – Eminescu la Capşa

Adevărata cauză a înlăturării lui Eminescu din viaţa publică.

Momentul 28 iunie 1883, zi de hotar în viaţa lui Mihai Eminescu, a fost cercetat în ultimul timp cu sârg, pe toate feţele, de mulţi biografi.

În acea zi toridă de vară, viaţa politică românească era marcată de gesturi fără precedent: a fost expulzat din ţară Emil Galli, directorul ziarului “L’Independance Roumaine”, sub acuzaţia că ar fi cauza scandalului diplomatic în care a fost angrenată România, un alt indezirabil – Zamfir C. Arbore – a primit acelaşi tratamenţ au fost devastate sediile unor organizaţii ale iredentei române, s-a declanşat prigoana împotriva activiştilor de peste munţi.


Nicicând o zi mai încărcată de evenimente: Austro-Ungaria recurge la retorsiunea relaţiilor sale diplomatice cu România (se pare că timp de 48 de ore au fost suspendate), Germania ameninţă cu războiul (Bismark transmite o depeşă ameninţătoare lui Carol I), autorităţile scoteau în afara legii „Societatea Carpaţii”, dând satisfacţie baronului Von Mayr, consulul Austro-Ungariei în Bucureşti iar vocea lui Mihai Eminescu este redusă la tăcere.

P.P.Carp, prezent la Viena pentru a stabili ultimele detalii ale tratatului secret cu Austro-Ungaria, îl implora pe Titu Maiorescu, de fapt îi comunica un imperativ politic: anihilarea incomodului ziarist de la Timpul (“Mai potoliţi-l pe Eminescu”).

În timpul negocierilor ce au precedat încheierea acestuia, Junimiştii (prin Petre Carp, în special), au înţeles că semnarea Tratatul Secret de alianţă între România şi Austro-Ungaria, Italia şi Germania (parafat la 18/30 octombrie 1883) era condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii prealabile, printre care şi înlăturarea cu orice preţ, prin orice mijloace, a indezirabililor.

Eminescu nu putea fi expulzaţ nici arestaţ invocându-se raţiuni politice. Împotriva sa, o acţiune de ordin violent era exclusă. Trebuia “izolat” într-un spital de boli nervoase; era plauzibil şi mult mai eficient.

Ca urmare a aderării la acest trataţ autorităţile de la Bucureşti erau obligate să se alinieze politicii promovate de Austro-Ungaria în această zonă a continentului. Totodată, România nu mai putea să-şi manifeste interesele legitime în raport cu Ardealul. Prin semnarea Tratatului, România intra în sfera de influenţă a Puterilor Centrale.

Astfel, ardelenii erau părăsiţi în mod laş, după ce, timp de un deceniu, revigoraseră cultural viaţa bucureşteană. În pluş pe lângă acţiunea culturală, ei erau cei mai motivaţi în plan politic, militând pentru eliberarea Ardealului, pentru drepturile naţiei române asuprite. Or, blestematul de tratat anihila, dintr-un foc, toate acţiunile patrioţilor ardeleni, interzicându-le să lupte pentru interesele lor cele mai arzătoare.

După cum bine s-a spuş Z

iua de 28 iunie este ziua înfrângerii luptei lor pentru Transilvania dar şi începutul campaniei duse de unii singuri, peste munţi.

Astfel, convins de trădarea politicienilor regăţeni, Ioan Slavici părăseşte capitala ţării, în 1883, şi întemeiază „Tribuna” (1884), în jurul căreia se coagulează forţele militante pentru Ardeal. După încă un deceniu, Mişcarea Memorandistă îşi încheie lupta, în 1894, cu un răsunător proceş ale cărui ecouri au făcut senzaţie mai mult în Europa decât la Bucureşti.

Atunci, în acea decisivã zi de 28 iunie 1883, se petrec o seamă de evenimente minuţios regizate, având ca scop acreditarea ideii că demenţa de care suferea Eminescu este motivul scoaterii din viaţa publică a celui mai periculos exponent al liniei politice ostile alianţei cu Puterile Centrale.

Aşadar, incomodul Eminescu trebuia înlăturaţ dând astfel satisfacţie numeroşilor săi adversari, atât din interiorul dar şi din afara ţării. Motive erau destule: Eminescu este cel care a înfierat corupţia politicienilor români în afacerea soldată cu comisioane grase a concesiunii de cale ferată Warshawsky, Kalinowsky, Horowitz, Hirschler, Rafalovitch, Boboritz si Rubinstein, culmea – toţi asistaţi de avocatul Titu Maiorescu !

Dar curajosul ziarist deranjase prin articolele sale şi alte entităţi interne sau externe. Astfel, în 1879, acesta publicase în ziarul “Timpul” studiul intitulat “Chestiunea evreiască” (numerele din 24 mai, precum şi 12,13 şi 21 iunie), subiect extrem de sensibil, asupra căruia România trebuia să vegheze, ţinând cont de condiţionările impuse ţării noastre de către puterile europene, ca monedă de schimb a recunoaşterii Independenţei.

La 5 august 1880, redactorul şef al ziarului „Timpul” declanşează o incitantă campanie de presă în chestiunea dunăreană (cea mai lungă campanie de presă), fapt care nu putea să nu intereseze marile puteri ale Europei.

În sfârşiţ chiar în preajma datei de 28 iunie 1883, Eminescu abordase o altă problemă sensibilă: prezenţa catolicismului în România, în contextul unui moment istoric atât de complicat. Pentru a defini dimensiunea acţiunilor deranjante ale lui Eminescu, în conjunctura deja existentă, amintim şi plecarea sa la Iaşi, la începutul lunii iunie, ca trimis al ziarului “Timpul”, pentru a asista la inaugurarea statuii lui S,tefan cel Mare, dar şi pentru a citi poezia manifest “Doina”. Sunt cunoscute detaliile privind imensul scandal iscat de ceremoniile din capitala Moldovei şi modul cum au reacţionat autorităţile.

Ultimul articol semnat de Eminescu în “Timpul”, apărut în ziua de 28 iunie (dar, după obiceiul vremii, datat 29 iunie 1883) era un violent protest la adresa încălcării libertăţii presei, a dreptului de liberă exprimare, lansând un semnal de alarmă împotriva măsurilor represive luate de către Brătianu şi guvernul pe care îl conducea.

De aceea, cu ziarul “Timpul” sub braţ, Eminescu se duce la Titu Maiorescu, evidenţ nu pentru o vizită de protocolară. Nu vom insista asupra acţiunilor întreprinse Titu Maiorescu et comp. pentru internarea lui Eminescu la stabilimentul Dr. S,utzu, pentru că ele sunt cunoscute şi analizate îndeajuns de mult în studiile dedicate acestei zile.

Se ştie că, în dimineaţa acelei fatidice zile, prima soţie a lui Slavici, Ecaterina Szöke Magyarosy, cu un trecut destul de dubios (se căsătorise cu Slavici la 11 septembrie 1875, folosind un şantaj: ar fi rămas însărcinată de el) şi cu comportări reprobabile ( „Am luat ca soţie pe o femeie, cu care trebuie să mă credeţi nenorocit”, mărturisire făcută la 30 octombrie 1875 de nefericitul soţ într-o confesiune scrisă, adresată lui Titu Maiorescu. Cf: D. Vatamaniuc, „Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut”, p.200) îi trimite lui Maiorescu o abjectă delaţiune, consemnată în Jurnalul său ca o justificare morală: „ Astăzi, marţi, la ora 6 dimineaţă, o carte de vizită de la d-na Slavici, la care locuieşte Eminescu, cu aceste rânduri scrise: „Domnu Eminescu a înnebunit. Vă rog faceţi ceva să mă scap de el, că foarte reu.”

În jurul orelor 10 a.m., Eminescu soseşte în casa Maioreştilor, fără a da semne de manifestări anormale, aşa cum te poţi aştepta din partea unui iresponsabil.

Are loc o discuţie importantă, pe care însă mentorul Junimii nu o dezvăluie în totalitate în ale sale însemnări zilnice. Apoi, Maiorescu îi propune lui Eminescu să meargă la „Societatea Carpaţii”, pentru a se întâlni cu Simţion, urmând să analizeze cu acesta situaţia creată.

Bănuim că, înainte de a pleca, Eminescu, expune un plan de acţiune îndrăzneţ, ceea ce îl îngrozeşte pe Maiorescu.

Pentru a putea înţelege faptele precipitate săvârşite de
Eminescu în cursul acelei zile, ar trebui să răspundem mai întâi la următoarele chestiuni preliminare: Era CAPS,A unul dintre localurile favorite ale jurnalistului ? De ce a ales Eminescu să meargă la CAPS,A şi nu la sediul Societăţii “Carpaţii” ?

La prima întrebare, este util să rememorăm câteva consemnări privind localurile, cafenelele şi restaurantele frecventate de Eminescu în timpul şederii sale la Bucureşti.

Localuri frecventate de Eminescu

Se ştie că Eminescu s-a stabilit în Bucureşti în 1877. Necăsătoriţ fără ajutor gospodăresc, obişnuia să intre în birturi, berării, restaurante, cafenele şi cofetării bucureştene pentru a mânca frugal sau pentru a se întâlni cu diverşi prieteni – ziarişti sau literaţi- dar şi datorită faptului că aceste localuri se aflau în apropierea sediilor redacţiei la care lucra.

La începutul activităţii sale de jurnalisţ redacţia ziarului „Timpul” era situată la Etajul I, în Palatul “Dacia”, de la intersecţia străzii Lipscani cu Calea Victoriei.

În perioada octombrie 1877 – octombrie 1879, redacţia ziarului “Timpul “ a funcţionat pe Str. Academiei la nr. 19, în apropiere de Grădina “Union”, dar ziarul era cules în Tipografia Gregoire Louiş situată în Calea Victoriei nr.21, aflată în Casa Hristodor, vis à vis de Cofetăria CAPS,A.

Ulterior, redacţia funcţionează în str. Luterană, din primăvara anului 1880 până în octombrie acelaşi an, când se mută în Str. Covaci nr.14, iar din 3 martie 1881 se transferă în Calea Victoriei nr.102 (Casa Mandi), în apropiere de Cafeneaua Fialcowski şi de Clubul Conservator (Casa Vanicu).

În perioada 23 aprilie 1882 – 2 iulie 1883, redacţia se gîsea în Str. S,tirbei Vodă nr.2, lângă locuinţa lui Slavici, din Piaţa Amzei, unde Eminescu era primit în gazdă.

O parte dintre contemporanii lui Eminescu îşi amintesc de prezenţa Poetului, desigur, atunci când avea bani, la Birtul S,tefănescu, de la parterul Hanului „Kiriazi” (Strada Blănari nr.3, colţ cu Strada Băcani), unde lua masa. Alteori, intra la Berăria şi Cafeneua „Iordache”, din Str. Covaci nr.3

În mod cu totul întâmplător, când se întâlnea cu vechi amici din tinereţe, Eminescu intra la Bodeguţa lui Dedu, de pe Bulevard, cinstindu-se cu botoşeneanul Leon Nicoleanu, sau mânca cu Slavici la restaurantul situat pe Str. Doamnei (Blanduziei), ţinut de un machedon, pe nume Duro.

În general, Eminescu ocolea localurile frecventate de ziarişti sau literaţi cu care acesta polemiza. Deci, la cafeneaua „Otetelişanu” nu prea se ducea, deşi se afla vis à vis de redacţia „Timpului”. Obligat însă de munca de comentator politic, Eminescu venea aici, foarte rar, mai mult pentru a citi sau copia, prin apăsarea cu unghia, articolele din presa germană. În schimb, îi plăcea să se ducă în localurile frecventate de „gaşca” ardelenilor: G. Ocăşianu, C. Simţion, Irimie Manole, N. Danielescu, N. Făgărăşanu, Tit. Dunca, mai rar Anghel Saligny, adică la „Iordache”, pe Covaci nr. 3, la Fraţii Mircea, lângă Universitate, la „Enache”, pe Str. Academiei.

În 1882, Eminescu discuta cu compozitorul Alexandru Podoleanu şi institutorul Elie Baican, la Restaurantul Cosman, la o halbă de bere. Tot aici, criticul N. Petraşcu îl întâlnea pe Eminescu, prin 1880-1881.

Un alt local frecventat de Poet în vremea gazetăriei sale la „Timpul” este Coloseul Oppler, situat pe Calea Rahovei nr. 151, anexă a fabricii de bere cu acelaşi nume. Acelaşi local era vizitat de Eminescu şi în ultima parte a vieţii sale.

Eminescu vizita şi grădinile de vară, de pildă cea numită „Waldemar”, situată pe Calea Târgoviştei, în apropierea uneia dintre locuinţele efemere, unde se întâlneşte cu D. Teleor.

Dar cel mai mult îi plăcea lui Eminescu să intre la cafeneaua „Labes”, din hotelul cu acelaşi nume, de pe strada Germană (Str. Stavropoleos nr.5), colţ cu Lipscani nr.22.

Alte localuri situate lângă redacţia „Timpului”, cum ar fi cafeul-şantant „Raşca”, de pe Academiei, sau „Union” nu erau frecventate decât foarte rar.

Intra destul de des la „Imperial”, situat pe Calea Mogoşoaiei, însoţit de Vlahuţă iar în ultima parte a vieţii, în 1888, de pildă, intra şi în luxosul restaurant „Hugues”, situat tot pe Calea Victoriei.

Din amintirile şi evocările contemporanilor săi rezultă Eminescu intra extrem de rar în localul cofetăriei CAPS,A, căci atmosfera rafistolată şi cosmopolită de aici nu-i plăcea. Nu vitupera el oare pe acei “stâlpi de cafenea”, şcoliţi din tinereţe pe la Pariş mai mult pentru a şti cum trebuie legat nodul la cravată ? De fapţ Restaurantul CAPS,A a fost inaugurat abia în anul 1886, iar Cafeneaua în 1891. Iată încă un argument pentru a ne întreba din nou: care a fost motivul real al prezenţei lui Eminescu la Capşa, la 28 iunie 1883 ?

Eminescu protestează în sediul unei misiuni diplomatice străine !

Ne apropiem aşadar de un adevăr mai amplu, care arată că Eminescu nu putea asista pasibil în faţa măsurilor fără precedent luate de guvernul Brătianu. Iar Titu Maiorescu, cu Junimiştii săi (“opoziţia miluită”), nu-l putea sprijini în nici un fel.

În schimb, Eminescu ştia destul de bine mecanismele Diplomaţiei, el însuşi fiind angajat timp de aproape doi ani (1872-1874) la Agenţia diplomatică a României de la Berlin, unde a putut cunoaşte modul în care se desfăşoară misiunile de informare ale unui diplomaţ precum şi urmările posibile ale unui raport diplomatic.

Deci, prezenţa sa la CAPS,A era cu mult mai importantă decât s-ar putea crede.

Din nefericire, date precise cu privire la evenimentele de la Capşa nu se cunosc, prima relatare a episodului petrecut la CAPS,A apărând destul de târziu în ziarul “Adevărul”, sub semnătura lui Alexandru Ciurcu

(„Eminescu Din amintirile mele” în nr.7937, din 17 octombrie 1911). Aceast articol reprezintă singura versiune cunoscută asupra celor petrecute atunci. Este destul de ambiguă şi incompletă. Accentul cade mai ales asupra aşa-zisei ameninţări cu pistolul în incinta localului, potrivit relatărilor lui Grigore Ventura, care căuta o justificare cât de cât plauzibilă a incalificabilului act al arestării lui Eminescu. În realitate, gestul belicos al lui Eminescu dorea să demonstreze ideea că lui nu-i este teamă de cei ce vor încerca să-l ameninţe sau să-l aresteze. Un posibil martor ocular, Marie Obeline Vautier, soţia lui Grigore Capşa, invocată ca fiind persoana ameninţată cu pistolul, nu menţionează acest episod în cartea sa de memorii, publicată la Pariş în anul 1909.

Totuşi, abia în ultimii ani, unii autori, în special Theodor Codreanu, sugerează că prezenţa lui Eminescu la CAPS,A ar avea cu totul alt scop:

“Bănuind că nu e în regulă, Eminescu nu s-a dus la “Carpaţii” direct. A tras la CAPS,A, unde spera să întâlnească alţi confraţi cărora să le aducă la cunoştinţă cele ce făceau în acea zi guvernul şi curtea regală.”(Theodor Codreanu ,“Dubla sacrificare a lui Eminescu”, Ed. Serafimuş Brasov, 1999, p.125). Autorul se apropie foarte mult de adevăr, dar numeşte doar una dintre ţintele demersului lui Eminescu şi anume – Curtea Regală.

Aici, la CAPS,A Eminescu se întâlneşte cu Grigore Ventura, împreună cu care are o discuţie aprinsă. Se creează o agitaţie de nedescris. Este ceea ce vrea, de fapţ însuşi Eminescu.

Momentul culminant este atins prin exclamaţia, atribuită de Ventura protestatarului: “S,i la toate acestea nu este decât un leac: să împuşc pe rege” . Apoi, Gr. Ventura îi propune să meargă la Cotroceni, dar ajungând acolo, nu este primit de Rege, astfel încâţ acelaşi Grigore Ventura îi sugerează lui Eminescu să facă o escală la baia Mitrashewski. De ce aici? Simplu ! În planul arestării fără incidente a lui Eminescu, baia publică era singurul loc în care acesta era nevoit să intre fără a avea asupra sa arma de apărare. Altfel, în oricare alt loc, cine ştie ce s-ar fi putut întâmpla, dacă Poetul ar fi depus rezistenţă.

Apoi, Ventura îl pãrãseşte. Anunţã imediat Poliţia cã trebuie sã ridice un „nebun”. Îi informează pe Secãşeanu si Ocãşeanu, prietenii lui Eminescu, care sosesc imediat la locul respectiv.

Aceştia stau de vorbă cu Poetul, care, oribilă crimă, lăsase apa fierbinte să curgă şiroaie.

În ce ţară din lume, pentru risipa de apă trebuie să arestezi un ziarist? Pentru ce motiv legal, dacă nu pentru unul secreţ Poliţia inventariază bunurile personale şi percheziţionează domiciliul unui ziarisţ răsfoind cărţi şi manuscrise, care sunt apoi sigilate ?

Procesul Verbal întocmit cu această ocazie este relevanţ demonstrând că acţiunile Poetului sunt urmărite pas cu paş căutându-se dovezi incriminatoare privind un eventual document scriş care să-l acuze pe Eminescu de cine ştie ce complot. Nu era o noutate, mai ales că el mai avusese de-a face cu autorităţile române (judiciare, în primul rând) dar şi cu serviciile de informaţii străine.

Membru al câtorva organizaţii cu caracter subversiv şi antidinastic din Bucureşti ( cum era “Românismul”, organizaţie care repudia aducerea lui Carol I în ţară, unde Eminescu figurează ca membru cotizant încă din 1869, sau “Orientul”) dar şi din Viena (“România” şi “Societatea Literarie şi Sciinţifică”, unificate mai apoi sub numele de “România Jună”, organizatoarea sărbătorilor studenţeşti de la Putna, din 1871) Eminescu este considerat un dizident periculos.

De altfel, la data de 14 martie 1876, când Eminescu ţine la Iaşi o prelegere intitulată “Influenţa austriacă asupra românilor din Principate”, acest fapt este semnalat prompt în raportul lui Hans Wenzl, consulul austriac din Iaşi, care îl informa pe contele Iulius von Andrassy, ministru de externe la Viena, asupra conţinutului de idei al acestei comunicări. Mai mulţ diplomatul traduce în limba germană textul studiului, publicat între timp în “Curierul de Iassi”, şi-l trimite în anexă pe lângă amintitul raport. Acest moment indică faptul că Eminescu intra în atenţia agenţilor serviciilor secrete austro-ungare.

Se afirmă că urmărirea lui Mihai Eminescu de către agenţii secreţi ai puterilor străine a început încă din anul 1876, printr-un agent evreu

F. Lachman, aflat în solda Ambasadei Austriei de la Bucureşti.

La 7 iunie 1882, deci cu un an înainte ca Eminescu să fie anihilaţ ambasadorul austriac la Bucureşti, baronul Mayer, transmitea un raport secret despre Eminescu, urmărit pentru activitatea sa de la “Societatea Carpaţii” şi bănuit de uneltire împotriva Imperiului, în vederea unirii Transilvaniei cu ţara mamă:

„Societatea Carpaţii a ţinut în 4 ale lunii în curs o întrunire publică cu un sens secret. Dintr-o sursă sigură, am fost informat despre această întrunire [sursa era, după toate indiciile, chiar Titu Maiorescu] . . . S-a stabilit că lupta împotriva Austro-Ungariei să fie continuată… S-a recomandat membrilor cea mai mare prudenţă. Eminescu, redactor principal la Timpul, a făcut propunerea ca studenţii transilvăneni de naţionalitate română, care frecventează instituţiile de învăţământ din România pentru a se instrui, să fie puşi să acţioneze în timpul vacanţei în locurile natale pentru a orienta opinia publică în direcţia unei Dacii Mari.”

Societatea “Carpaţii”, înfiinţată la începutul anului 1882, tot la 24 Ianuarie, ca şi “Românismul” (a se înţelege prin acest fapt şi conotaţiile republicane) avea totodată caracter iredentist împotriva Imperiului Austro-Ungar. Ea număra mulţi membri, în toată ţara: studenţi, gazetari, comercianţi, îndeosebi transilvăneni. Atras de prietenii săi ardeleni, câţiva dintre ei colegi de gazetărie – Slavici, Teodor Nica, G. Ocăşanu, G. Săcăşanu, N. Oncu, N. Droc-Barcianu, A.Ciurcu, Corneanu şi alţii -, Eminescu se înscrie de îndată în această organizaţie conspirativă. Dintre toţi, cel mai apropiat era Simţion, cu care se vizita zilnic la “Timpul” şi care îl împrumuta cu bani.

Rezumând cele de mai suş credem că răspunsul logic, care elucidează motivul prezenţei lui Eminescu la Capşa este acesta:

Eminescu nu a venit întâmplător la CAPS,A, întrucât ziaristul urmărea un scop mult mai înalt: el dorea să se întâlnească cu ministrul american la Bucureşti, dr. Eugene Schuyler, pe care îl cunoştea personal şi cu care se văzuse ultima dată chiar la 23 iunie 1883, în casa lui Maiorescu.

Eminescu, având sub braţ ultimul număr din ziarul “Timpul”, cu articolul de fond dedicat libertăţii presei, subiect extrem de sensibil pentru un diplomat şi ziarist redutabil, în egală măsură, de talia lui Eugene Schuyler, voia să protesteze în mod vehemenţ în calitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al “Societăţii Presei Române”, înfiinţată în februarie 1883, din care făceau parte 33 de gazetari, reprezentând periodicele importante ale vremii. Totodată, Schuyler trebuia să fie informat în mod oficial asupra gravelor măsuri luate de autorităţi, diplomaţii prezenţi la Capşa urmând evident să informeze prompt guvernele lor în legătură cu situaţia de la Bucureşti.

Dr.Eugene Schuyler – personajul cheie al dramei din 28 iunie 1883

Puţini ştiu că primul sediu al Legaţiei SUA în România a fost CASA

CAPS,A, de unde se trimiteau telegramele diplomatice spre Departamentul de Stat. Aici locuiau şi diplomaţi străini, nu numai cel american.

Începând cu anul 1876, Grigore Capşa dezafectează Salonul Slătineanu şi amenajează, la etajul I, apartamente luxoase, destinate oamenilor politici şi diplomaţilor străini, printre ei şi dr. Eugene Schuyler.

În Jurnalul lui Titu Maiorescu este menţionat numele acestui diplomat şi ziarist în acelaşi timp, cunoscător al limbii române, ales membru de onoare al Academiei Române, o personalitate care a influenţat decisiv evoluţia situaţiei unora din ţările balcanice. Intelectual de mare valoare, Schuyler era desigur interesat de amplele analize de ordin politic publicate de Eminescu, pe care îl cunoştea personal, şi ale căror articole erau de mare folos pentru diplomatul american.

În anul 1883, în luna mai şi iunie, Dr. Eugene Schuyler era la CAPS,A, şi avem dovada că, în ziua de 23 iunie, Eminescu a avut o lungă convorbire cu acesta, acasă la Maiorescu: „Prea cald! Astăzi la 6 1/2 la cinã la mine ministrul american E. Schuyler, Beldimano, Gane, Jacques [Negruzzi] si doamna, al-de Kremnitz, Annette, Eminescu. Rămas cu toţii în cea mai plăcuta atmosferã până 11 1/2”. (Titu Maiorescu, Însemnări Z

ilnice). Abordând situaţia complexă din Peninsula Balcanică, Eminescu afirmă că ar dori să înveţe limba albaneză. Informaţia aceasta, scoasă cu abilitate din contexţ este menţionată de Maiorescu în însemnările sale amintite drept o dovadă a „nebuniei” incipiente a ziaristului rebel !

Dacã Eminescu ar fi dat semne de nebunie, atmosfera nu mai putea fi „cea mai plãcutã” ! afirmă pe bun temei adversarii teoriei alienaţiei mintale a lui Eminescu.

Pentru a înţelege rolul avut de acest mare diplomat şi ziarist de peste Ocean în drama căreia I-a căzut victimă Eminescu, să prezentăm câteva date biografice sumare: Fiul lui George Washington Schuyler, Eugen Schuyler s-a născut în Ithaca, New York, la 26 Februarie, 1840. A fost căsătorit cu Gertrude Wallace. A absolvit în 1859 Universitatea Yale şi Columbia Law-School în 1863. După terminarea facultăţii, s-a stabilit în New Heaven, susţinând un doctorat în domeniul filosofiei şi psihologiei, dar şi al filologiei moderne, în 1861. A fost cel dintâi titlu de doctor în ştiinţe, acordat de o universitate din America.

Practică dreptul dar se dedică studiilor de literatură, mai mult ca un hobby.

Încă din tinereţe, Schuyler a fost atras de Rusia datorită unei întâmplări: în timpul Războiului Civil, el a vizitat o navă de război rusească, ancorată în portul New York.

Publicând articole despre Rusia şi ruşi în reviste şi publicaţii de interes general, a fost ales ca membru de onoare al Societăţii Geografice Imperiale a Rusiei.

În anul 1866 intră în diplomaţie, fiind numit consul al SUA la Moscova, în perioada 1867-1869, la Reval în 1869-1870, secretar de legaţie la St. Petersburg în 1870-1876. În anul 1873, a efectuat o călătorie de 8 luni prin Rusia, Turkestan, Khokan, şi Bukhara.

În anul 1876 devine Secretar de legaţie şi Consul General la Constantinopol. În timpul verii acelui an, a fost desemnat să investigheze masacrele turceşti din Bulgaria, trimiţând un raport extins guvernului său. Cele prezentate de Eugene Schuyler a influenţat substanţial evoluţia situaţiei din această parte a Balcanilor precum şi poziţia marilor puteri faţă de situaţia din zonă.

Doi americani, diplomatul şi ziaristul Eugene Schuyler şi jurnalistul Januarius MacGahan au fost primii care au raportat Occidentului, la mijlocul anului 1876, asupra atrocităţilor comise cu ferocitate împotriva civililor bulgari.

Războiul Ruso Turc din 1877-1878 a fost o consecinţă a repulsiei resimţite de puterile vest europene faţă de brutalele masacre săvârşite în Aprilie 1876 de către turcii baş-buzuci la Koprivşiţa şi Panagyurişte, la nord vest de Plovdiv. Aceste atrocităţi au îndârjit atât de mult pe occidentali împotriva turcilor încâţ în Decembrie 1876, s-a organizat o Conferinţă a reprezentanţilor ţărilor vestice la Constantinople, care a condamnat acţiunile sultanului şi a cerut independenţa Bulgariei şi Roumeliei.

În 1878 Schuyler a fost trimis la Birmingham în funcţia de consul, iar în 1879 a fost transferat la Roma în calitate de consul-general.

Bun cunoscător al situaţiei din Balcani, în preajma declarării ca Regat a României, acesta primeşte însărcinarea de reprezentant diplomatic al Statelor Unite la Bucureşti, la data de 11 Iunie 1880.

La 13 August 1880, ministrul român de externe şi-a exprimat formal dorinţa de a avea relaţii diplomatice cu SUA, dar abia la 14 decembrie 1880 şi-a prezentat scrisorile de acreditare, într-o audienţă privată.

Apoi, la data de 21 decembrie 1880 este numit „Charge d’Affaires” (Însărcinat cu afaceri) şi Consul-General la Bucureşti, prezentându-şi scrisorile de acreditare la 25 ianuarie 1881.

Deoarece România s-a proclamat Regaţ dr. Eugene Schuyler şi-a prezentat din nou scrisorile de acreditare, la 16 mai 1881, de data aceasta în calitate de Ministru Rezident-Consul General, fiind acreditat în această funcţie şi în Grecia şi Serbia. Ca urmare, îşi mută temporar reşedinţa la Atena.

În 1881 a fost autorizat de Secretariatul de Stat să perfecteze şi să semneze un acord comercial şi consular cu România şi Serbia.

La data de 7 iulie 1882 este numit în calitate de Ministru Rezident-Consul General, la Bucureşti, prezentându-şi din nou scrisorile de acreditare, la data de 8 septembrie, 1882.

La începutul lunii ianuarie 1883, Eugene Schuyler îşi schimbă mută din nou reşedinţa la Atena, dar revine în România, în cursul lunilor mai şi iunie 1883, pentru a participa la ceremoniile consacrate proclamării Regatului precum şi pentru parafarea Tratatului Comercial dintre România şi SUA.

Este rechemat de la post la data de 7 Septembrie 1884. Temporar a îndeplinit şi misiuni diplomatice la Cairo.

După rechemarea în SUA, s-a dedicat studiilor literare. A fost ales membru corespondent al Academiei Române precum şi membru al societăţilor geografice din Londra, Rusia, Italia, şi America, primind decoraţii din partea guvernelor din Rusia, Grecia, România Serbia şi Bulgaria.

A murit de malarie la Veneţia, Italia la 16 iulie 1890 Este înmormântat în Cimitirul Protestant San Michele, din Veneţia, Italia.

A publicat în reviste de specialitate din America şi Anglia. A editat traducerea lui John A. Porter „Selections from the Kalevala” (New York, 1867); a tradus din Ivan Turgdnieff’ „Fathers and Sons” (1867) şi L. Tolstoi: „The Cossackş a Tale of the Caucasus” (1878); Este autorul lucrării „Turkestan : Notes of a Journey in Russian Turkestan, Khokand, Bokhara, and Kuldja” (1876); ” Peter the Greaţ Emperor of Russia” (2 vols., 1884); si „American Diplomacy and the Furtherance of Commerce” (1886).

Revenind la evenimentele capitale din data de 28 iunie 1883, este destul de plauzibil ca Eminescu să se fi dus la Capşa în speranţa de a-l întâlni pe acest influent personaj diplomatic, pentru a atrage atenţia şi altor diplomaţi străini, cazaţi aici, într-un mod zgomotoş scandalos am spune, şi a arăta astfel că nu întreaga opinie publică românească aprobă schimbarea radicală a politicii autorităţilor de la Bucureşti.

Un prieten al României pe care Eminescu nădăjduia să-l avertizeze asupra pericolelor ce ameninţa această ţară.

În concluzie, abordând subiectul “Eminescu la CAPS,A”, credem că am luminat două chestiuni extrem de importante: a fost Eminescu prezent la Capşa, în fatidica zi de 28 Iunie 1883 ? şi a doua: care a fost scopul prezenţei sale la Capşa ?

Susţinem că Eminescu a fost prezent la CAPS,A, dar nu dintr-un exces de Iresponsabilitate, ci animat de o adâncă Luciditate, în încercarea de a contacta un diplomat străin, pe marginea unui act politic importanţ cu urmări considerate de Eminescu extrem de grave.

Dr. Eugene Schuyler, personalitate cunoscută pentru influenţa sa majoră în capitala SUA (la un moment dat se punea problema numirii sale în funcţia de adjunct al Secretarului de Stat american), dar şi pe lângă autorităţile din Anglia, Franţa şi, mai ales Rusia, avea posibilitatea, în opinia lui Eminescu, să alerteze din nou Europa cu privire la fărădelegile criminale ale baş-buzucilor politici de la Bucureşti, comise împotriva reprezentanţilor oprimatei naţii române din Transilvania, aşa cum făcuse cu evident succeş cu câţiva ani înainte, în cazul Bulgariei.

Modul în care dr. Schuyler a reflectat situaţia creată prin tratativele de aderare la Tratatul secret rezultă, fără îndoială, din telegramele transmise Departamentului de Staţ în perioada mai – iunie – iulie 1883.

Intuitiv, putem afirma că diplomatul american era conştienţ în calitatea sa de fin şi avizat cunoscător al situaţiei ţărilor din Balcani, că Regatul Român intra în sfera de influenţă a Puterilor Centrale, aşa că eforturile sale de promovare a intereselor americane aici nu ar fi putut avea succes. Din acest motiv, rezultă, probabil, şi absenţa pentru mai mulţi ani a unor relaţii dinamice între cele două ţări, după plecarea lui Schuyler din postul deţinut la Bucureşti.

DAN TOMA DULCIU – CASA CAPSA

Reclame

10 gânduri despre “28 iunie 1883- Eminescu la Capşa Adevărata cauză a înlăturării lui Eminescu din viaţa publică

 1. Este foarte interesant ceea ce ati scris. In scoala am fost invatati ca Titu Maiorescu a avut o influenta deosebit de benefica asupra carierei si vietii lui Mihai Eminescu. Punctul acesta de vedere este tulburator. Pe masura ce citeam ma gandeam ca viata tragica a poetului ar fi un excelent material pentru un film – capodopera, daca noi, romanii,am gasi un regizor, un actor si bani penntru acest film. Din pacate traim intr-o epoca in care doar filmele au impact.

 2. Sa fim seriosi.
  Eminescu a murit 6 ani mai tirziu, in 1889, si probabil din cu totul alte cauze.
  Dar asa ne place noua sa dezvoltam scenarii si presupuneri.
  Personal nu cred ca Eminescu a deranjat
  pe cineva. Ba chiar cred ca a fost apreciat si iubit atit in tara cit si in
  strainatate.

 3. Inainte insa de a critica pe altii pentru
  presupuse ostilitati, haideti sa vedem ce nu
  au facut culturnicii vremii pentru Eminescu.
  Abia s-au miscat sa-i dea un venit si asta
  abia dupa ce a fost prea tirziu. Asa au tratat un
  geniu a carui opera valoreaza mai mult decit
  toata literatura romana la un loc, si asta
  de la inceputuri pina la sfirsitul timpurilor. Domnilor, „Luceafarul” valoreaza
  mai mult decit toate operele tuturor scriitorilor nostri „puse una peste
  alta”.

 4. Cred ca ne aflam intr-un nou moment al exegezei eminesciene, un moment in care interesul l-au focalizat tocmai anii 1883-1889, pe care noi i-am acceptat ca lipsiti total de importanta pentru evolutia personalitatii poetului.Si astfel i-am prezentat si generatiilor de elevi care au urmat, doar ne calauzeam dupa autoritarul G. Calinescu. Dar iata ca, in mod explicabil, in celebra sa monografie exista lacune, ba chiar greseli, siele dovedesc ca nu poti avea incredere absoluta nici macar in cele scrise de un monstru sacru ca acela. Noua cercetare nuanteaza, completeaza si chiar poate corecta unele erori. Acesta este rostul stiintei. Greu si tarziu, dupa o revolta si o opozitie de mai multi ani, am inceput sa accept ideea ca Eminescu n-a avut neaparat sifilis si ca internarea lui in sanatoriul de pe Str. Plantelor din Bucuresti era datorata nu bolii in sine ci unei decizii politice, care a stat la baza scenariului facut tocmai de Titu Maiorescu. Sunt la ora aceasta dovezi certe ca masonul acesta era incomodat de curajul ziaristului Eminescu si ca publicarea poeziilor lui Eminescu. fara dorinta acestuia, era modul de a atrage atentia asupra acestei dimensiuni a creatiei sale, spre a indeparta, in schimb, interesul de la omul de opinie politica, neinfeudata vreunui interes de partid sau masonic. In anii facultatii mele, am asistat cu multa emotie la reabilitarea lui Titu Maiorescu, despre care in liceu inca ni se spusese ca este un reactionar, nu un adevrat critic literar, asa ca C. D. Gherea. Nimic mai eronat, aveam sa-mi dau seama mai apoi. Acum incep sa inteleg ca omul Titu Maiorescu era cavernos, iar el stiind acest lucru, se apara de posteritate prin modul cum nota el in jurnalul sau evenimentele, eludand anumite aspecte, falsificandu-le pe altele, asa ca sa se asigure ca el insusi va iesi basma curata. Iata ca posteritatea nu are astampar si nu lasa musamalizate toate potlogariile lui,el , cu lipsa de scrupule specifica victimizandu-l pana si pe Eminescu, a carui valoare o intelegea mai bine ca oricine.Eu nu-l mai pot ierta, iar despre viata si opera lui Eminescu voi mai citi si voi continua sa scriu, cu mult discernamant si cu gand mereu deschis spre ce se va mai scrie si in viitor, tocmai pentru ca nu socotesc incheiata exegeza lui.Chiar la inceput de secol XXI eu am descoperit o varianta necercetata a unei poezii eminesciene, asa ca nu cred ca totul a fost zis, nimic nu mai este de facut. Dar nici nu absolutizez valoarea unui scriitor, ca sa afirm ca el depaseste tot ce s-a scris si se va scrie in sfanta limba romaneasca.

 5. Ceea ce a patit Eminescu atunci este adevarat.Norocul lui a fost ca pe atunci nu exista televiziune, altfel patea ceea ce a patit Vadim in 2000, cand a ajuns in turul 2 la presedentie si afost practic linsat mediatic.

 6. Ovidiu Vuia susţine că, după moarte, creierul lui Eminescu nu a trecut prin procedura de fixare (nu s-a dorit acest lucru), fiind analizat, sumar, de către cel ce avea să devină celebrul doctor Marinescu (pe atunci foarte tânăr). Totuşi, faptul că meningele s-a putut desprinde de cortex arată clar că Eminescu nu a avut sifilis. Crezându-se că avea sifilis, a fost supus unor injecţii cu mercur, injecţii care, în cele din urmă i-au terminat inima.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s