Rezolutia Parlamentului European privind homofobia în Europa


Parlamentul European,

– cu referire la obligatiile internationale si europene legate de drepturile omului, cum ar fi cele continute în Conventia ONU asupra Drepturilor Omului si în Conventia Europeana asupra Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale

– cu referire la continutul legislatiei UE a drepturilor omului, în special la Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (1), precum si Articolele 6 si 7 ale Tratatului Uniunii Europene,

– cu referire la Articolul 13 al Tratatului de constituire a Comunitatii Europene, care atribuie Comunitatii puterea de a combate discriminarea cazata printre altele si pe orientarea sexuala si de a promova principiul egalitatii

– cu referire la Directivele Consiliului 2000/43/EC din 29 iunie, 2000, care implementează principiul tratamentului egal intre persoane, fara deosebire de originea rasiala sau etnica (2) si 2000/78/EC din 27 noiembrie, 2000, care stabileste cadrul general în tratarea egala în locurile de munca si ocupatii profesionale (3), care interzice discriminarea directa sau indirect ape motive de rasa sau etnicitate, religie sau crez, handicap, vârsta sau orientare sexuala,

– cu referire la paragraful 1 al Articolului 21 a Cartei drepturilor fundamentale care interzice “orice discriminare bazata pe orice motive legate de sex, rasa, culoare a pielii, etnicitate sau origine sociala, caracteristici genetice, limba, religie sau crez, opinie politica sau de orice alt fel, apartenenta la o minoritate nationala, proprietate, nastere, handicap, vârstă sau orientare sexuala.”

– cu referire la Regula 103(4) din Regulile de Procedura,

A. unde homofobia este definite ca o frica irationala si aversiune fată de homosexualitate si fată de persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale, transsexuale (LGBT), pe baza unor prejudecati, similare cu rasismul, xenofobia, antisemitismul si sexismul,

B. cu referire la faptul ca homofobia se manifesta în sferele vietii publice sau private în forme diverse, cum ar fi discursul de tip ura si incitare la discriminare, ridiculizare si violenta verbala, psihologica si fizica, persecutie si ucidere, discriminare prin violarea principiului egalitatii si limitare nejustificata si lipsita de ratiune a drepturilor, uneori ascunsa sub scuza păstrării ordinii publice, libertatii religioase si a dreptului de a obiecta pe motive de constiinta,

C. cu referire la o serie de evenimente îngrijorătoare care au avut loc în anumite State Membre, prezentate pe larg de presa si de NGO-uri, de la interzicerea de marsuri ale mândriei homosexuale sau pentru egalitate pana la folosirea de către politicieni de frunte si de către conducători religiosi a unui limbaj inflamator sau amenintator ori de ura, lipsa protectiei suficiente din partea politiei sau chiar oprirea unor demonstratii pasnice, demonstratii violente ale unor grupuri homofobice si introducerea unor modificări ale constitutiilor care sa interzică în mod specific căsătoriile de acelasi sex,

D. cu referire la faptul ca în acelasi timp, o reactie pozitiva, democratica si toleranta a fost observata în unele cazuri la marele public, societatea civila si autoritatile locale si regionale, a existat contra homofobiei, ca si prin anularea de către sistemul judiciar a celor mai stridente si ilegale forme de discriminare,

E. cu referire la faptul ca în unele State Membre căsătoriile de acelasi sex nu se bucura de toate drepturile si protectiile căsătoriilor de sexe opuse si în consecinta sunt supuse discriminării si sunt dezavantajate,

F. cu referire la faptul ca în acelasi timp mai multe tari din Europa se îndreaptă către asigurarea unor oportunitati egale, includere si respect, asigura protectia contra discriminării bazate pe orientare sexuala, exprimarea si identitatea sexualitatii si recunoasterea familiilor de acelasi sex,

G. cu referire la faptul ca, Comisia si-a declarat hotărârea de a asigura respectul pentru drepturile omului si libertatile fundamentale în UE si a format un grup de Comisari responsabili cu drepturile omului,

H. cu referire la faptul ca nu toate Statele Membre au introdus în sistemul lor juridic masuri care sa protejeze drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, homosexuali, bisexuali si transsexuali), pe baza obligatiei Directivei 2000/43/EC si 2000/78/EC, si ca nu toate Statele Membre lupta contra discriminării bazate pe orientarea sexuala si nici nu promovează egalitatea,

I. cu referire la faptul ca o actiune suplimentara este necesara la UE si la nivelele nationale sa se elimine homofobia si sa se cultive o cultura a libertatii, tolerantei si egalitatii intre cetateni si în sistemele legislative,

1. Condamna ferm orice discriminare bazata pe orientarea sexuala;

2. Cere Statelor Membre sa asigure protectia persoanelor LGBT de discursuri de ura homofobica si de violenta, si sa asigure ca partenerii de acelasi sex se bucura de acelasi respect, demnitate si protectie ca si restul societatii.

3. Cere în mod ferm Statelor Membre si Comisiei sa condamne ferm discursurile de ura homofobica sau care incita la ura si violenta si sa se asigure ca libertatea demonstratiilor – garantata de toate tratatele drepturilor omului, este respectata în practica.

4. Cere Comisiei sa asigure faptul ca discriminarea pe motive de orientare sexuala în orice sector este interzisa prin complectarea unui pachet anti-discriminare bazat pe Articolul 13 al Tratatului, prin propunerea unor noi directive sau propunerea unui cadru general care sa adreseze toate motivele de discriminare si toate domeniile;

5. Cere în mod ferm Statelor Membre si Comisiei sa întărească lupta contra homofobiei prin educatie, cum ar fi campanii contra homofobiei în scoli, în universitati si în media, ca si prin metode administrative, judiciare si legislative;

6. Reafirma pozitia sa în legătură cu propunerea pentru o hotărâre de a stabili Anul European al Oportunitatilor Egale Pentru Toti astfel încât Comisia este obligate sa asigure ca toate formele de discriminare la care se refera Articolul 13 al Tratatului si Articolul 2 al propunerii sunt luate în considerare si rezolvate în mod egal, asa cum este mentionat în pozitia Parlamentului referitoare la propunere (4) si reaminteste Comisiei asupra promisiunii sale de a monitoriza cu strictete aceasta problema si de a raporta Parlamentului.

7. Cere în mod ferm Comisiei sa asigure ca toate Statele Membre sa transpună în viata si sa pună în aplicare Directiva 2000/78/EC si sa înceapă procesele de pedepsire contra Statelor Membre care nu au făcut acest lucru; în plus, cere Comisiei sa asigure ca raportul anual asupra protectiei drepturilor fundamentale în UE include informatii complexe si complete asupra incidentelor de ura si violenta homofobica în Statele Membre.

8. Cere în mod ferm Comisiei sa prezinte o propunere pentru directive privind protectia contra discriminării bazata pe toate motivele mentionate în Articolul 13 din Tratat, având acelasi scop ca si Directiva 2000/43/EC;

9. Cere în mod ferm Comisiei sa considere folosirea de penalitati de infractiuni penale în cazul violării directivelor bazate pe Articolul 13 al Tratatului.

10. Cere tuturor Statelor Membre sa actioneze în orice alt mod considerat necesar în lupta contra homofobiei si a discriminării bazate pe orientarea sexuala si sa promoveze si sa duca la îndeplinire principiul egalitatii în societatile respective si în sistemul legal.

11 Cere în mod ferm Statelor Membre sa implementeze legislatie care sa elimine discriminarea fata de parteneri de acelasi sex în domeniile mostenirilor, legate de dreptul la proprietate, inchirierile de locuinte, pensiilor, taxelor, asigurărilor sociale, etc.;

12. Saluta masurile luate recent de câteva State Membre de a imbunatati pozitia persoanelor LGBT si hotărârea de a organiza o conferinta unde sa se faca un schimb de informatii despre cele mai bune metode, la 17 mai 2006. (Ziua Internationala Contra Homofobiei);

14. Reafirma cererea către Comisie de a prezenta propuneri care sa garanteze libertatea de miscare a cetatenilor Uniunii si a membrilor familiilor lor precum si a partenerilor de orice orientare sexuala, inregistrati, asa cum este specificat în recomandarea Parlamentului din 14 octombrie 2004, asupra viitorului domeniului libertatii, securitatii si justitiei (5);

14. Cere Statelor Membre ca sa acorde pana la urma homosexualilor recunoasterea fără rezerve a faptului ca au fost tintele si victimele regimului nazist;

15. Il însărcinează pe Presedinte sa înainteze aceasta rezolutie Comisiei, guvernelor Statelor Membre si tuturor tarilor care aspira sau sunt candidate.

(1) OJ C 364, 18.12.2000, p. 1.

(2) OJ L 180, 19.7.2000, p. 22.

(3) OJ L 303, 2.12.2000, p. 16.

(4) Texts adopted , P6_TA(2005)0489.

(5) OJ C 166 E, 7.7.2005, p. 58.

Materialul poate fi consultat pe siteul oficial

http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?TYPE-DOC=TA&REF=P6-TA-2006-0018&MODE=SIP&L=EN&LSTDOC=N

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s