SCANDALOS – UN LINŞAJ MEDIATIC ORGANIZAT: „Cazul Mircea Badea“


Autor: TITUS FILIPAŞ

Pe data de 14 octombrie 2007, la emisiunea domnului Mihai Tatulici de pe canalul Realitatea TV, erau prezenţi numai patru invitaţi   dintre jurnaliştii propuşi la un fel de TOP 10 (emisiunea se chema ‘Primii zece’) din mass media de Limba Română reliefaţi pe parcursul anului  2007.  Personalitatea  cea mai bine profilată dintre cei patru invitaţi  era incontestabil jurnalistul Mircea Badea. Un om care produce şi prezintă el însuşi   emisiuni pe canalele  de televiziune Antena 1 şi  Antena 3.

Cu ajutorul unui juriu de alcătuire complexă, şi  în care cele  două ‘ancore deontologice’ se presupune că erau  sociologul Mircea Kivu si psihologul Aurora Liiceanu de la SAR, pe canalul Realitatea TV  s -a încercat literalmente strangularea intelectuală  şi linşajul moral al lui Mircea Badea. Folosesc eu aici cuvinte prea tari? Nu cred. De altminteri nu ascund faptul că împărtăşesc cu Mircea Badea, –fără să vrea, fără să vreau–, o anumită atitudine de viaţă pe care aş numi-o:   respectul faţă  de “educaţia extremă”.  În ultima vreme, constat,   şi asupra mea, mai exact asupra eseurilor mele,  se revarsă de către un grup   de  intelectuali români anonimi care controlează totuşi  precum cerberii accesul  pe Wikipedia    românească, –astfel, aceşti cerberi şi -au permis să şteargă un articol întreg, nu ştiu cine l- a scris dar îi mulţumesc!, ce îmi era favorabil–,   o Wikipedia   românească  unde eu sunt atacat, dar o Wikipedia    românească  unde mie nu mi se permite să public  măcar o singură replică, o vastă operaţiune chemată DEBUNKING TITUS FILIPAŞ, chiar aceştia sunt termenii!  Mă amuză, mai ales  primul pas din această operaţiune  DEBUNKING TITUS FILIPAŞ, anume de a se folosi ghilimelele dispreţului  snob, scriind de exemplu :  un “eseu” de Titus Filipaş, iar nu un eseu de Titus Filipaş, cum ar fi normal, sau măcar “un eseu de Titus Filipaş”.   Vă interesează ce înseamnă cuvâ ntul englezesc DEBUNKING ? Şi pe mine. Iată aici copiată  o Definition of debunking  din WordReference.com  English Dictionary:  Repudiation (repudiere pe româneşte), şi ea se exemplifică prin fraza  ”the debunking of religion has been too successful”, adică ‘operaţiunea DEBUNKING întreprinsă asupra religiei a fost încununată  de succes’.   De ce anume se tem  cenzorii care controlează accesul  pe Wikipedia   româ nească? „Eseurile” lui Titus Filipaş tind să devină o nouă  „religie”  şi din această cauză trebuiesc repudiate din start ?  Dicţionarul WordReference  are foarte utilul  obicei de a prezenta pentru cuvântul englezesc şi echivalentul său în trei  dintre vernacularele neolatine:   italiana, spaniola şi franceza. Mă interesează în primul rând echivalentul în italiană, despre care de la Heliad  ştim că este vorbirea cea mai apropiată de spiritul limbii române. Constatăm  că dicţionarul WordReference  nu propune vreo echivalare!  Ceva mai mult succes are căutarea în spaniolă. Aici aflăm : debunk  = desacreditar.  Astfel, “the debunking of religion” s -ar putea traduce pe   româneşte prin  ”desacreditarea religiei”, ori “lipsirea religiei de orice credenţiale”.  În fine, găsim în limba franceză:   debunking = déboulonnage (action de discréditer). Deci  DEBUNKING TITUS FILIPAŞ s-ar putea  traduce prin DISCREDITAREA PROGRAMATICĂ A LUI TITUS FILIPAŞ.

Şi, în mare măsură, aproape s- a reuşit repudierea lui Mircea Badea în acea emisiune televizată a domnului Mihai Tatulici. Deloc neutru, aşa cum ar fi fost normal  din partea unui moderator obiectiv, dar nu trebuie să înţelegem de aici că domnul  Mihai Tatulici ar avea ceva personal împotriva jurnalistului Mircea Badea, nu, domnia sa  doar ascultă de “comandamentul zilei”, de altminteri pe tot parcursul vieţii sale îndelungate de   “profesionist în soldă”  Mihai Tatulici  a fost mereu sensibil la “comandamente”. Nu îl blamăm. Dar a fost ceva imoral oricând, şi mai ales în acea memorabilă emisiune de televiziune.  Acceptabil, poate,   la toţi ceilalţi de pe platou manifestând “agresivitate deontologică” faţă de Mircea Badea. Faptul că Mihai Tatulici se comportă   pe platoul de la Realitatea  TV precum  instructorul superior al organizaţiei de pionieri de la o şcoală generală din perioada pre- Ceauşescu este oarecum de înţeles, dar nu şi acceptabil. De asemenea faptul că  ”deontologii de profesie”    Mircea Kivu plus Aurora Liiceanu de la SAR se comportau pe platoul studioului de televiziune  Realitatea TV la fel ca nişte vechi “tovarăşi de la raion” veniţi  să sprijine acţiunea de purificare ideologică exercitată de Mihai Tatulici asupra lui Mircea Badea este oarecum de înţeles. Dar nu şi acceptabil în contextul cultural românesc, acelaşi pentru toate timpurile, contextul unde ceea ce contează este numai “educaţia extremă” de genul celei primite pe vremuri de pruncii români la şcoala Sfântu Sava.  Intelectualii şi “deontologii de profesie”    Mircea Kivu plus Aurora Liiceanu trebuiau să  creeze  impresia de abordare abstractă  şi neutră   a  tematicii  subsumate “evaluării  jurnalistului  Mircea Badea”.  Dar nu i -am auzit  pe  Mircea Kivu plus Aurora Liiceanu lăudându- se vreodată că ar fi primit o “educaţie extremă”. Ei se laudă   doar că sunt „reprezentanţii societăţii civile”. Măi să fie, pruncule, da’ rom â n matale când oare mai eşti ?

Iar jurnalistul Mircea Badea, cu figura, manierele  şi atitudinea lui de autentic “prunc român”,   era acuzat în acea emisiune de foarte multe scăderi personale în exercitarea profesiei de jurnalist. În  primul  rând era acuzat de lipsa de abordare culturală. Look who is talking!  La acel moment Mircea Badea era personajul cel mai bine format cultural pentru televiziune dintre toate persoanele prezente pe acel platou  al canalului Realitatea TV. În ceea ce priveşte cultura necesară “omului de televiziune”, Mircea Badea putea clama, fără să poată fi absolut de nimeni contrazis, că el aparţine “familiei spirituale Jana Gheorghiu”. Nu vreau să adaug eu aici detalii de substanţiere a clamării. Dar ceva mi se pare a fi semnificativ şi credibil: În doliul zilelor   care urmaseră  stingerii din viaţă  a Marii Doamne din televiziunea noastră clasică Doamna Jana Gheorghiu, tînărul om de televiziune  Mircea Badea  povestea  îndurerat  că  Jana Gheorghiu  fusese o prietenă a familiei sale, şi că a fost vizitat la maternitate la o zi după ce îl născuse mama sa, colegă de facultate cu Jana Gheorghiu.  Plauzibil, este ceva care se încadrează în tiparul comportamental şi de atitudine al regretatei Jana Gheorghiu. Apoi, dincolo de această poveste, Mircea Badea  îşi reamintea  personal înt âmplări petrecute după împlinirea vâ rstei de trei ani, memorabile, nu -i aşa? când Jana Gheorghiu   îşi vizita săptămânal  colega şi pruncul,  apoi cele două absolvente de filologie de la Universitatea din Bucureşti se lansau în lungi discuţii despre diversitatea bucureşteană  întru excelenţă,  discuţii pe care le asculta în iubire atras fiind  şi fascinat mai  ales de vivacitatea limbii române culte a dialogului platonic.  Dar nu sunt tocmai amintirile despre conversaţiile sapienţiale  ce nu- ţi sunt destinate expres, baza viitoarei tale culturi în limba rom ână? Chiar şi acestea se înscriu în baza „educaţiei extreme”.  O educaţie extremă de care Mircea Badea  a avut ulterior parte  şi ca elev al  unui  liceu de informatică, unul dintre liceele acelea întru excelenţă înfiinţate de Mircea Maliţa, un ilustru reprezentant al protocronismului românesc, pe vremea regimului comunist. Ţinta ministrului Mircea Maliţa   fusese aceea de a îndepărta educaţia de la caracterul ei general, pentru a-i  da în schimb focalizări pe portofolii cu ţinte specifice. S –a tot vorbit despre fabrica de chibrite  a lui Mircea Badea, datează proiectul dintr -un portofoliu personal  antamat pe vremea liceului?  De ce nu a venit nimeni la emisiune cu acele chibrite proiectate de Mircea Badea, pentru că  fabrica lucrează, nu pentru Mircea Badea, şi aduce cuiva profituri bune, dar nu pentru Mircea Badea! Apoi, mi –a fost greu să înţeleg la acea emisiune agresiunea şi dispreţul afişate de regizorul dramatic Alexandru Darie faţă de Mircea Badea, fără să ne expună   şi raţiunile.  Cred mai curând că Alexandru Darie a fost adus acolo doar pentru ca  Mircea Badea să fie  judecat critic de un panel ce se consideră definitoriu în superioritate morală.

Demersul lui Mircea Badea în jurnalism diferă de abordarea top down, în măsura în care în jurnalism este vorba despre deontologie şi valori. Atunci să spunem că în abordarea jurnalistică top down fluxul deontologic este clar exprimat, valorile sunt  limpede, chiar redundant,  definite. Din păcate,  valorile acestea din abordarea top down sunt cel mai adesea definite   într –un sens politic.  Să recunoaştem, este o abordare politiceşte corectă aceea  care prevalează în jurnalismul de azi. Oricare ziarist ce se abate de la acest stil este imediat etichetat drept ” Centru naţional   de isterie care lucrează sub acoperire în presă”, formula aceasta de condamnare automată aparţine deontologului  Gabriel Liiceanu,   a cărui ocupaţie de bază   este aceea de a poza, şi nu gratuit!, drept  “stâlpul societăţii civile”  din România. 

Astfel tot ce are un pinch de politically correct în discurs capătă automat şi valoare morală! Acuzele aduse carenţelor deontologice, — nenumărate zic ei–, ale jurnalistului Mircea Badea sunt deduse prin excludere din faptul că stilul Mircea Badea nu se încadrează în   fluxul deontologic din abordarea jurnalistică top down. Stilul Mircea Badea în jurnalism se caracterizează prin abordarea bottom up, care la  Mircea Badea se dezvăluie  mai  ales prin rapide, nervoase, ostentative  sfâşieri ale discursului pompos, ori chiar prin  simple îndemnuri la  sfâşieri ale discursului pompos unde sunt definite valorile jurnalistice în cealaltă abordare. Dar Mircea Badea insistă pe faptul că domnia sa foloseşte totdeauna în evaluări şi în identificarea valorilor, primordialul   bunul simţ, cei “şapte ani de acasă”. Bineînţeles, manierele de statuare a valorilor folosite în  cele două  tipuri de abordări din jurnalism  sunt complet diferite, însă  nu trebuie să spun eu, în acest articol şi în analiza aceasta, truismele privitoare la cele două demersuri. Prezenţi acolo, pe platoul de televiziune de la Realitatea TV, Mircea Kivu plus Aurora Liiceanu erau în acelaşi timp,  şi în principiu, nişte canale intelectuale de transmisie a ideilor noi. Frecvenţa invitaţiilor  de participare ce li se fac la televiziunea Realitatea TV  dovedeşte că ei sunt racordaţi mult mai bine la politicianismul corect,   decât la cultura română. Dar  Mircea Kivu plus Aurora Liiceanu erau obligaţi să racordeze, din când în când, emisiunea domnului  Mihai Tatulici la cultura română.  Nu au făcut- o, însă autoritatea lor a avut pondere zdrobitoare. Toate personalităţile subţirele  s- au raportat deontologic exclusiv  la autoritatea celor doi mai înainte menţionaţi în tandem, precum şi la fluxul deontologic din stilul jurnalistic top down. În care un om cu discurs spontan precum Mircea Badea este în mod automat condamnat ca imoral, înainte chiar de a spune ceva.

TITUS FILIPAŞ

Articol preluat de la adresa:

http://monitorcultural.wordpress.com/2007/10/31/scandalos-un-linsaj-mediatic-organizat-%e2%80%9ecazul-mircea-badea%e2%80%9c/

Reclame

2 gânduri despre “SCANDALOS – UN LINŞAJ MEDIATIC ORGANIZAT: „Cazul Mircea Badea“

  1. When you can discover more about Virgin coconut oil benefits, you’ll discover that the benefits of making use of it as a therapeutic and medicinal potion ranges from the extremely grave health problems, to the rather lighter though likewise vital aspect of health and wellness-looks. Originating in tropical regions of the world such as Africa, South and Central America, the South Pacific and India, coconut oil has a very rich history. It can also fight diabetes and regulates the sugar level in the blood.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s